معرفی مدیریت گزارشات شرکت گاز

معرفی مدیریت گزارشات شرکت گاز

مدیریت گزارشات شرکت گاز

این وب سایت به منظور جمع آوری گزارشات مورد نیاز شعب مختلف شرکت گاز در استان های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد .

امکانات و بخش های مختلف این سامانه به شرح ذیل می باشند.

  1. پنل مدیریت
  2. گزارشات هفتگی نواحی
  3. گزارشات کل نواحی
  4. گزارشات جزئیات عملکرد
  5. پنل کاربری
  6. ارسال گزارشات توسط اعضای پنل کاربری
  7. ارسال و دریافت پیام توسط کاربران
  8. تنظیم ااطلاعیه توسط مدیر و نمایش به تمام کاربران
  9. امکان گرفتن خروجی اکسل از گزارشات
  10. امکان چاپ گزارشات