معرفی سرویس لیست سیاه

معرفی سرویس لیست سیاه

لیست سیاه ابزاری جهت تامین امنیت بیشتر، شامل تنظیمات امنیتی و همچنین مجاز یا غیر مجاز شمردن کاربران برای دسترسی به قسمت هایی از برنامه می باشد.
جلو گیری از دسترسی های غیر مجاز به قسمت های مهم سایت اعم از پنل مدیریتی برای مدیران و عدم ثبت برخی از آمارهای سایت، توسط IP های مجاز برای اطمینان از صحت اطلاعات جمع آوری شده بخشی از امنیت یک سیستم به حساب می آیند. همچنین می توان از کدهای امنیتی به نحوی استفاده نمود که هم امنیت سیستم حفظ شود و هم از آزار مدیران و کاربران جلوگیری کرد.

شماری از امکانات

  1. ایجاد مقدار:
    با استفاده از امکان ایجاد مقدار می توان یک مقدار مشخص را به سیستم معرفی نمود و تعیین کرد که آیا این مقدار، در نوع انتخاب شده برای آن (مثلا ورود) مجاز می باشد یا خیر.

  2. تنظیمات IP Blocking - عدم ثبت آمار سایت برای IP (های) مجاز:

    در صورتی که مقداری به عنوان IP کامل معرفی شده باشد با انتخاب این گزینه در آمارهای سایت، بعنوان مثال آمار بازدید صفحات، نظر سنجی و غیره ثبت نخواهد شد. فرض کنید قصد دارید آمار بازدید صفحات سایت خود را جهت سنجش محبوبیت آن برای کاربران مورد بررسی قرار دهید اگر بازدید Admin های صفحات نیز در آمار بازدیدها ثبت شوند اطلاعات صحیح و واقعی را بدست نخواهید آورد.

  3. عدم نمایش کد امنیتی به IP )های) مجاز:

    فرض کنید افرادی مشخص (مثلا Admin های یک سایت) از یک IP مجاز استفاده می کنند. با انتخاب این گزینه در صورتی که حتی بیش از تعداد معین سعی نا موفق در وارد کردن اطلاعات خواسته شده را داشته باشند کد امنیتی برای آنها نمایش داده نخواهد شد.