معرفی سامانه مدیریت مقاله

معرفی سامانه مدیریت مقاله

امکانات سامانه مدیریت مقاله

در معرفی سامانه مدیریت مقاله می توان به امکانات زیر اشاره نمود.

  1. ارسال متن برای ترجمه : شما می توانید مقالات و متون خود را برای ترجمه به سامانه فرستاده تا برای شما ترجمه نماید.
  2. درخواست انتشار مقاله :شما می توانید مقالات ترجمه شده خود را به این سامانه فرستاده تا برای شما به فروش برساند
  3. درخواست معرفی / تبلیغ خدمات : شما می توانید تبلیغات خود را در این سامانه قرار دهید
  4. جستجو : امکان جستجوی پیشرفته در سامانه برای دستیابی هر چه آسان تر شما به مقاله مورد نظرتان