مشتریان پرتال پارسا

مشتریان پرتال پارسا

نمونه وب سایت های طراحی شده توسط پرتال پارسا:

 
majnoon web site
نام سايت: هتل فرهنگ یزد
کارفرما: هتل فرهنگ یزد
آدرس سايت: farhanghotel.com
 
گروه تجارت الکترونیک پارسا- شرق لعاب یزد
نام سايت: شرکت شرق لعاب یزد
کارفرما: شرکت شرق لعاب یزد
آدرس سايت: www.jcsglaze.com
 
majnoon web site
نام سايت: هيئت مجنون العباس
کارفرما: جناب مهندس عابديني
آدرس سايت: www.haram133.ir
 
alghame web site
نام سايت: هيئت علقمه امامشهر يزد
کارفرما: جناب آقاي دهقانپور
آدرس سايت: www.alghameyazd.ir
 
 
 
نام سايت: گروه صنعتي قطعه سازان ايران
کارفرما: جناب مهندس ماموريان
آدرس سايت: www.gsi-co.ir
 
graphicyazd web site
نام سايت: انجمن طراحان گرافيک يزد
کارفرما: جناب استاد خلاصه زاده
آدرس سايت: www.graphicyazd.com
 
 
 
poolica web site
نام سايت: يزد پوليکا
کارفرما: جناب مهندس متوسليان
آدرس سايت: www.yazdpoolica.com
 
almico web site
نام سايت: شرکت آلميکو
کارفرما: جناب مهندس اقبالي
آدرس سايت: www.almicoo.com
 
 
 
tondar-saze web site
نام سايت: گروه صنعتي تندرسازه
کارفرما: جناب مهندس زارع
آدرس سايت: www.tondarsaze.com
 
barchinkar web site
نام سايت: شرکت برچينکار
کارفرما: جناب مهندس توكلي
آدرس سايت: www.barchinkarco.com
 
 
 
marlik web site
نام سايت: گروه تبليغات مارليک
کارفرما: جناب مهندس صالحيه
آدرس سايت: www.marlik.info
 
behbaft web site
نام سايت: بهبافت پلاست
کارفرما: جناب مهندس ميرزاييان
آدرس سايت: www.behbaftplast.com
 
 
 
kavir-baspar web site
نام سايت: کوير بسپار
کارفرما: جناب مهندس باغستاني
آدرس سايت: www.kavirbaspar.com
 
amlakAbtahi web site
نام سايت: املاک ابطحي
کارفرما: جناب آقاي ابطحي
آدرس سايت: www.amlakeabtahi.ir
 
 
elinaco web       site
نام سايت: ELINA CO
کارفرما: جناب آقاي اميرمحمدي
آدرس سايت: www.elinaco.com
koohnavardi       web site
نام سايت: هيئت کوه نوردي شهرستان يزد
کارفرما: جناب آقاي مزيدي
آدرس سايت: www.shirkuh.com
 
 
golneda web       site
نام سايت: شرکت گل نداي يزد
کارفرما:

جناب آقاي متين فرد

آدرس سايت: www.golnedayyazd.ir