عضویت در سامانه پیامک

عضویت در سامانه پیامک
 

جهت عضویت در سامانه پیامک پارسا و دریافت آخرین اخبارفناوری اطلاعات و تغییرات گروه تجارت الکترونیک پارسا کلمه parsaecg.com را به شماره پیامک 10009103334121 ارسال نمایید.

پیامک پارسا